Tidligere Udgivelser

I september måned 2016 udgav Mælkeritidende for 26. gang det internationale engelsksprogede tidsskrift ”Danish Dairy & Food Industry ... worldwide”. Magasinet er udkommet siden 1976. Temaet for 2016-udgaven var: 

Revitilizing Dairy: Customized Products - Green Technology
(Processing - Hygiene - Analysis - Ingredients - Packaging - Transportation)

Sidste år blev EU’s mælkekvoter ophævet, samtidig med at de lukrative markeder i Rusland og Kina lukkede hhv. mindskede efterspørgslen. Markedet i Europa blev oversvømmet, og vækstmulighederne ligger nu uden for EU. Også her stiller forbrugerne krav om sunde naturlige fødevarer, der er produceret med behørigt hensyn til miljøet.

I tidsskriftet sættes fokus på revitalisering i mejeriindustrien. Og det er der mange veje til; bl.a. relancering af gamle-kendte mejerivarer, udvikling af nye mejeriprodukter - herunder til specifikke forbrugergrupper samt brug af nye salgskanaler. Denne revitalisering kræver en stor og fælles indsats fra både lovgiverne, mejerierne og mejeriernes leverandørvirksomheder. 

Næste udgave af Danish Dairy & Food Industry udgives i 2017. 

Nedenstående kan du hente tidsskriftet i pdf-format fra de senere år:

2016: Danish Dairy & Food Industry

2015: Danish Dairy & Food Industry

2014: Danish Dairy & Food Industry

2013: Danish Dairy & Food Industry

2012: Danish Dairy & Food industry

2011: Danish Dairy & Food industry

2010: Danish Dairy & Food industry 

2009: Danish Dairy & Food industry

2008: Danish Dairy & Food industry

2007: Danish Dairy & Food industry

2006: Danish Dairy & Food industry

2005: Danish Dairy & Food industry