Om DD&FI

Bag tidsskriftet Danish Dairy & Food Industry står Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening. Disse to foreninger udgiver desuden i fællesskab deres mejerifaglige magasin, Mælkeritidende, der udkommer hver anden uge - 23 gange årligt.

Læserkreds: Danish Dairy & Food Industry udsendes hvert år i et oplag på ca. 8.000, og læses af endnu flere mejerifagligt ansatte hos internationale mejerikoncerner og deres leverdørvirksomheder i mere end 120 lande. Tidsskriftet er desuden populært blandt forskere på internationale R&D institutioner og blandt ansatte ved danske ambassader og konsulater verden over.  

Redaktionel målsætning: At formidle den viden om mejeriprodukter og -teknologier samt mejeriuddannelse og -forskning, der til enhver tid er fremherskende inden for den danske/nordiske mejeribranche.  

Redaktion: Sekretariatsleder Anne-Sofi Christiansen (ansvarsh.). Redaktør, Lars Winther.

Afleveringsfrister: Annoncer og manuskripter senest 2. februar - gerne tidligere.