Indhold DD&FI 2017

DD&FI 2017-tema: Forbrugerdrevet innovation - lokalt og globalt.

Udgivelsen i 2017 er bygget op omkring temaet 'Forbrugerdrevet innovation - lokalt og globalt. Vi tilstræber, at artikler og annoncer har en forbindelse til, hvordan virksomheder og leverandører tilpasser produkter, produktionsudstyr og proces efter forbrugernes præferencer. En særlig del har fokus på, hvordan disse præferencer lokaliseres - og hvordan man dokumenterer, at man honorerer forbrugernes ønsker.

Redaktionelt indhold:

Minister for Miljø og Fødevarer - Esben Lunde Larsen.

- hvordan dansk fødevareindustri tilpasser sig nye krav fra forbrugerne. Endvidere hvordan ministeriet og staten bidrager til, at virksomhederne forstår, har adgang til og udnytter viden om forbrugerpræferencer.

Harald Martens, professor, Universitetet i Oslo:

– Big Data - og hvordan dataoplysninger ændrer innovationsprocessen i fødevarevirksomheder. Endvidere hvordan virksomheder kan skabe store, effektive og robuste produktionsfaciliteter og processer ved anvendelse af Big Data.

Arla Foods

Arla Foods – forskellige investeringer og tiltag, som har udviklet virksomhedsprofilen som respons på forbrugertrends og ønsker – herunder hvordan produktionsfaciliteter er tilpasset til disse krav.

Baseret på interviews med Sven Thormahlen, leder af Arla Innovationscentre.

Virksomhedsartikler:

Virksomhedsartikler kan bidrage til temaet i en række sammenhænge:

  • fleksibelt procesudstyr med muligheder for tilpasning efter forskellige forbrugerønsker
  • særlige tiltag omkring aktuelle forbrugertrends, herunder ønsker om bæredygtighed, brug af lokale råvarer, convenience, sundhed, etc.